Thanks for kasal sa ang dating daan consider, that

Posted by: Faebar Posted on: 07.06.2020

pity, that

Eh si Maria at Jose, wala namang kasal eh. Kinasal ba si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia na kinasal sila. Pakinggan mo sa Mateo May ibang mga katanungan ka bang nais mong masagot ni Bro.

impossible the way

Isang kasinungalingan na ilang beses ko nang narinig mula sa nag-aapoy na bunganga ni Bro. Eli ay ang sinasabi niyang "ipinagbibili" o "ikinakalakal" ng Simbahang Katoliko ang mga sakramentong tulad ng binyag at kasal.

Ang kasal sa simbahan matapos ang unang kasal sa huwes ay itinuturing lamang na renewal of vows o thanksgiving celebration lalo pa at nais nilang muling mabasbasan ng pari sa simbahan. Ngunit mas mainam na ilagay sa iyong Petition for Nullity of Marriage na may kasal na naganap muli sa simbahan at gusto mong ipawalang bisa ang kasal pati na ang. Maraming mga tiwalag sa Ang Dating Daan ang hinihikayat ng mga ministro ni Manalo para umanib sa kanila at lumabas na din sa programa nilang Ang Tamang Daan para siraan ang katauhan ni Bro. Eli Soriano. At siempre, kapag miembro ka na ng Iglesia ni Manalo, susunod ka na sa . Kapag nagpakasal naman ang Pilipino at dayuhan, kailangan ang Certificate of Legal Capacity to Marry mula sa embassy at ang photo copy ng passport ng dayuhan. Kahit anong gusto mong klase ng kasal, mapachurch wedding o kasal sa huwes, sigurohin na legal at nasunod niyo ang mga requirements ng gubyerno ng Pilipinas.

Kung si Soriano ay isang ordinaryong tao na mag-iisip ng ganito ay madali ko pa siyang maiintindihan. Hindi naman kasi ugali ng mga pari na magpaliwanag sa mga Katoliko kung ano ang nangyayari sa Simbahan.

Nov 03,   Libre ang binyag at kasal sa Simbahan Nobyembre, 10, NITONG mga nakaraang araw ay pinuna ko ang hindi magandang gawain ng paborito kong mangangaral na si Bro. Eli Soriano ng Ang Dating Daan. Hindi ko na kasi matiis ang mga kamalian na ipinangangaral niya. Sa panaginip ng iyong boyfriend, umikot ito sa preparasyon niya sa inyong kasal pero nahuli nga siya ng dating dahil sa maputik na daan. Ang pagpapakasal ay karaniwang indikasyon na may gagawing importanteng desisyon sa aktuwal na buhay ang nanaginip. Ang kasal checklist timeline ay makakatulong sa iyo na ayusin ang maraming mga detalye na kasangkot sa pagpaplano ng kasal. Kaya't kung ikaw ay ikakasal, gusto mo ng mas mahusay na maghanda ng isang pangwakas na checklist kasal sa gayon ay maaari mong maghanda ang lahat para sa iyong araw ng kasalan sa order.

Pero si Bro. Eli ay nagsasabing isa siyang "mangangaral" na "marunong" sa mga bagay na tungkol sa Diyos at sa pananampalataya.

speaking, would

Gusto niyang palabasin na alam niya ang lahat ng kanyang sinasabi. Sa isyu ng "pagbebenta" ng binyag o kasal, maaaring ang batayan ni Soriano ay ang perang hinihingi ng mga pari o ibinibigay ng mga taong gustong magpabinyag o magpakasal.

sorry, that

Totoong may ibinibigay na pera pero hindi 'yon bayad sa sakramento. Malaki ang tsansang sa umpisa pa lang ay maitim na ang puso ng taong ito.

unexpectedness!

Parehong-pareho na nangyari kay Judas Iscariote. Nang siya ay magpasimula nang magnakaw sa supot ng salapi na sa kaniya ay pinagkatiwala.

Sep 27,   Ano ang pinagkaiba ng kasal sa Biblia at kasal sa huwes? - Duration: Ang Dating Daan 78, views. Ang Dating Daan Bible Study Aired: Tue, Apr 28, 7 PM PHT Kinasal ba si Maria at si Jose? Wala kang mababasa sa Biblia na kinasal sila. Pakinggan mo sa Mateo " Mateo (Ang Dating Biblia ) Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pakikipagkaibigan batay sa Biblia: Sino ang mga dapat kaibiganin? Buhay at kamatayan: Ano ang mas mahalaga ayon sa Biblia? Eli Soriano debate: Mga aral sa lumang tipan atbp. Pagsasama ng hindi kasal ayon sa Biblia; Tungkulin ng Magulang sa Anak; Diborsyo ayon sa Biblia: Kailan mo maaring hiwalayan ang iyong asawa? Paano madadala ang pamilya sa.

Hanggang sa ipadakip niya ang ating Panginoong Hesus bilang paghahayag niya ng kaniyang masamang budhi. At ang mga Escriba at Fariseo na ginaganapan ng Iglesia ni Manalo.

Sino kaya ang Pontio Pilato? Gayun pa man, hindi dahil nagkaroon ng isang Judas Iscariote sa panahon ni Cristo ay naging mali na ang ating Panginoon. Gayun din sa mga panahong ito.

agree with told

Hindi dahil isa, dalawa o tatlong Judas pa ang lumabas sa samahang itinataguyod ni Bro. Eli ay naging mali na ang kaniyang pangangaral at ang pangangasiwang ipinagkaloob sa kaniya ng Dios.

something is. Many

Iglesia ni Manalo manalista. Kredibilidad August 23, Mel Magdaraog at ito ang isinasaad: 21 November Bro. Mel and Bro.

Josel Mallari, Ako si Daniel Veridiano, 28 taong gulang, kilala bilang bradputo. Posted by emanalo Filed in Bro. Create a free website or blog at WordPress.

agree, remarkable piece

Ang iyong kapanganakan o ang iyong kamatayan? Tungkulin ng magulang sa anak: Ano ang mga responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak ayon sa Biblia?

rather valuable

O wala ka lang pagk Maraming nais na makaalam kung ano ang batas ng Dios patungkol sa hiwalayan ng mag-asawa Paano madadala ang pamilya sa mabuti?

Ano ang paraan upang maakay ng isang tao ang kaniyang pamilya?

Saan po nanggaling ang Dios? - Ang Dating Daan - Worldwide Bible Exposition - Bro Eli Soriano

Ang pinakamagandang paraan, ayon kay Bro. Eli Soriano, ay ipakita nating tayo mismo bilan Sino ang tunay kaibigan ayon sa Biblia? Masaya ka man, malungkot, gipit, walang p Pakikipagkaibigan batay sa Biblia: Sino ang mga dapat kaibiganin?

taste what thatFacebook twitter google_plus reddit linkedin

Tenos

0 Replies to “Kasal sa ang dating daan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *